Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Technologie op waarde schatten

Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden. Want de effecten van technologische innovaties hoeven de samenleving niet te overkomen, de samenleving kan die effecten juist beïnvloeden. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn rapport ‘Technologie op waarde schatten’. Het rapport werd op 10 maart aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Rli draagt in deze handreiking een analytische benadering aan om inzichtelijk te maken welke kansen en gevolgen technologie heeft. De kern van de handreiking bestaat uit een analytische beoordelingscyclus waarmee in vijf stappen zicht wordt verkregen op de gevolgen van technologie. De raad past deze beoordelingscyclus bij wijze van voorbeeld toe op drie cases: de melkrobot, decentrale energieopwekking met zonnepanelen en de zelfrijdende auto. De handreiking gaat ten slotte in op een aantal aandachtspunten voor sturing.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden