Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI – Jaarverslag 2016

In 2016 bracht de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vijf adviezen uit. Alle adviezen komen voort uit de drie thema’s die in het meerjarenprogramma 2016-2018 zijn benoemd: innovatief vermogen, internationalisering en publieke sectoren en publiek-private samenwerking. De adviezen dragen bij aan de onderbouwing van de publieke en politieke discussie, en daarmee aan een nieuwe oriëntatie voor wetenschap, technologie en innovatie. Het op 24 april gepubliceerde jaarverslag van de AWTI over 2016 bevat hiervan een beknopt overzicht.

In 2017 gaat de AWTI verder met de drie thema’s uit zijn meerjarenwerkprogramma. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden