Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AIV – Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen

De staat van de Nederlandse krijgsmacht is zeer zorgwekkend. Bij ongewijzigd beleid is de basisgereedheid van de krijgsmacht pas op zijn vroegst in 2021 weer op orde. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het op 10 maart gepubliceerde briefadvies ‘Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen’.

De internationale veiligheidssituatie binnen en buiten Europa is de afgelopen drie jaar fundamenteel veranderd, onder meer door de dreiging van Rusland. Het Russische optreden moet eensgezind en vastberaden tegemoet worden getreden. Dit stelt andere eisen aan de NAVO en de bijdragen van haar lidstaten. De noodzaak om weer grootschalig te kunnen optreden op het hoogste geweldsniveau stelt andere eisen aan de omvang, beschikbaarheid en samenstelling van de benodigde legeronderdelen. Versterking van de landstrijdkrachten is volgens de NAVO de hoogste prioriteit voor Nederland.

De AIV adviseert met klem in de nieuwe kabinetsperiode de financiële afspraken serieus te nemen die in 2014 tijdens de NAVO-top van Wales zijn gemaakt. In de komende vier jaar zal het defensiebudget moeten groeien naar het Europees NAVO-gemiddelde, vindt de Adviesraad. In de daaropvolgende vier jaar moet de norm van 2 procent van het bbp worden bereikt.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden