Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan

Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering maken dit noodzakelijk. De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit daarom voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur. De raad adviseert onderwijsinstellingen en de overheid maatwerk te organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen, zodat dit beter aansluit bij de situatie van werkenden. Het SER-advies werd op 29 maart aangeboden aan de ministeries van OCW en SZW.

De SER vindt het zaak om nu door te pakken en leren tijdens de loopbaan serieus te stimuleren. Daartoe roept de raad alle betrokkenen op om samen te komen tot een vertaling van de belangrijkste uitdagingen naar concrete actiepunten. Zo ontstaat een breed gedragen actieagenda die na de zomer aan het kabinet wordt aangeboden. De actieagenda biedt de basis voor een breed akkoord waarin partijen tot overeenstemming komen over vaardigheden en weerbaarheid van de beroepsbevolking. De SER neemt hierin graag het voortouw.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden