Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER en Raad voor Cultuur – Passie Gewaardeerd

Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is een breed pakket aan maatregelen nodig. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken. Minister Bussemaker van OCW nam het advies 'Passie gewaardeerd' op 24 april met grote interesse in ontvangst.

De raden zien een groter verdienvermogen als een noodzakelijke voorwaarde om de situatie van de werkenden in de sector te verbeteren. De economische waarde die de sector creëert, moet meer bij de makers zelf terechtkomen. Dat vraagt om een sterk georganiseerde sector die duidelijker zijn meerwaarde laat zien; en om een overheid waarbij ministeries en gemeenten het beleid op elkaar afstemmen. De raden adviseren een landelijk platform op te richten, waar best practices en kennis worden gedeeld. Ook moet het auteursrecht beter worden gehandhaafd.

Daarnaast doen de raden diverse voorstellen om de inkomenszekerheid te versterken en scholing te stimuleren. Hiernaast is het nodig dat de culturele sector zich beter organiseert. Hierdoor kan de sociale dialoog, het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging, effectiever worden.

Meer informatie SER en Raad voor Cultuur

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden