Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR – Weten is nog geen doen

Redzaamheid vraagt niet alleen om denkvermogen, maar ook om ‘doenvermogen’ van burgers. Zij moeten een plan maken, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en tegenslag. Burgers zijn hiertoe slechts beperkt in staat. Onder stress nemen deze vermogens bovendien sterk af. Bij de voorbereiding, de inhoud en de uitvoering van beleid moet de overheid daarom een realistisch perspectief op het doenvermogen van burgers hanteren. Dit draagt bij aan de legitimiteit van de overheid, omdat burgers er dan op kunnen vertrouwen dat momenten van onoplettendheid en wilszwakte niet direct ingrijpende gevolgen hebben. Op 24 april overhandigde WRR-lid professor Mark Bovens het rapport aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Met dit rapport zet de WRR een volgende stap in de toepassing van gedragswetenschappelijk kennis in beleid. De afgelopen jaren heeft de WRR al de nodige aandacht gevraagd voor beperkingen van het menselijk denk- en oordeelsvermogen. Het rapport laat zien dat gedragswetenschappelijke kennis ook belangrijk is voor het vaststellen van beleidsdoelen en leidt tot een nieuwe kijk op het ontwerpen van beleid. Door een slimmer en meer realistisch ontwerp van beleid kan de overheid de redzaamheid van burgers versterken.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden