Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Doordacht Digitaal

Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar moet wel plaatsvinden op basis van doordachte keuzes. Leerlingen moeten worden voorbereid op het leven en het werken in een digitale maatschappij. Dat gebeurt nu onvoldoende. Het vraagt inspanningen van overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk’, dat op 8 mei werd gepubliceerd.

De raad pleit in dit advies voor doordachte digitalisering en werkt hiertoe drie aanbevelingen uit. Ten eerste is de raad van mening dat de Rijksoverheid de randvoorwaarden voor digitalisering centraal moet regelen en daarmee het onderwijs moet ontzorgen. Daarnaast pleit de raad voor het vergroten van het eigenaarschap van digitalisering in het onderwijsveld. Als laatste beveelt de raad onderwijsinstellingen aan om digitale toepassingen te verkennen om hiermee ervaring op te doen en een visie te ontwikkelen. Bij dit alles wijst de Onderwijsraad op de mogelijke negatieve gevolgen die digitalisering kan hebben voor de deelnemers aan het onderwijs.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden