Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Frans Blom benoemd tot hoogleraar

De secretaris-directeur van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), dr. Frans Brom, is per 1 mei a.s. benoemd tot hoogleraar Normatieve Aspecten van Wetenschappelijke Beleidsadvisering aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van de leerstoel is er op gericht om de perspectieven van wetenschap en beleid op wetenschappelijke beleidsadvisering te expliciteren en met elkaar in verbinding te brengen. Brom gaat deze leerstoel invullen vanuit zijn aanstelling als secretaris-directeur van de WRR.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden