Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Aankondiging adviesaanvragen kabinet

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de onderwerpen aangekondigd die het komende jaar naar verwachting tot een advies- of verkenningsvraag aan de SER zullen leiden. De brief is op 15 maart vastgesteld in de ministerraad.

Het gaat daarbij om nieuwe en eerder aangekondigde onderwerpen, zoals integratie door werk; schaal en doorgroei ondernemingen, co- en zelfregulering; flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties; gezond en veilig werken; een diepere en eerlijkere Europese interne markt;  sociale gevolgen van de Energietransitie. Ook hecht het kabinet eraan een aantal sociaaleconomische onderwerpen in de gezondheidszorg te benoemen waar de SER mee aan de slag is of kan gaan. Het kabinet laat het daarbij aan de SER om nieuwe wegen te vinden die bijdragen aan een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden