Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV – Brexit means Brexit

Bij het vormgeven van de nieuwe relatie tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) moet het langetermijnbelang van voortdurende intensieve Europese samenwerking centraal staan. De samenwerking tussen de EU27 en het VK blijft van zeer groot belang om veiligheid, vrijheid en welzijn in Europa te borgen, en om bij te dragen aan stabiliteit en perspectief voor mensen in de landen rondom Europa. Dit stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies ‘Brexit means Brexit. Op weg naar een nieuwe relatie met het VK’. Het advies werd op 22 maart gepubliceerd. Op 6 oktober had het kabinet de raad gevraagd om advies over kernelementen van een nieuwe bilaterale relatie met het VK.

De AIV vindt het cruciaal dat tijdens de uittredingsonderhandelingen tussen EU en VK, die binnenkort van start gaan, het front van de EU27 gesloten blijft. Dit betekent dat ook Nederland zich niet ontvankelijk mag tonen voor mogelijke Britse voorstellen die beogen om de EU-lidstaten tegen elkaar uit te spelen. Waar het gaat om het uittredingsakkoord acht de AIV het van grote betekenis dat de Nederlandse regering vooral stevig inzet op de positie van de wederzijdse ingezetenen en de hoogte van de exit-rekening.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden