Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ, SER, WRR, Rob en College voor de Rechten van de Mens – Brief aan informateur over participatie van vluchtelingen

Een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving. Daarvoor pleiten de voorzitters van enkele adviescolleges van de Regering – ACVZ, SER, WRR, Rob en College voor de Rechten van de Mens – in een brief aan de informateur. Om de integratie van asielzoekers daadwerkelijk te verbeteren is het nodig dat zij zo snel mogelijk de taal leren, opleidingen volgen, werken en een woning krijgen. Asielzoekers zitten nu vaak lange tijd in onzekerheid op een verblijfsvergunning te wachten. Het inburgeren kan pas daarna beginnen.

In de brief vragen de voorzitters van de betrokken adviescolleges aandacht voor inzichten waarmee het noodzakelijke langetermijnperspectief op dit gebied kan worden ontwikkeld en uitgedragen. Het vluchtelingenvraagstuk is immers van alle tijden terwijl toekomstige ontwikkelingen, zoals interne spanningen in veel landen en de effecten van klimaatverandering, het vraagstuk nog dringender zullen maken. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden