Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Brief aan informateur over internationaal MVO

Het is belangrijk de convenantenaanpak op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de komende kabinetsperiode voort te zetten. De overheid heeft daarbij een eigen en belangrijke rol. Met de brief van 4 april aan de informateur wil de Sociaal-Economische Raad (SER) haar informeren over het belang van IMVO en de IMVO-convenanten en enkele punten onder de aandacht brengen die in de komende kabinetsperiode van belang zijn voor de voortgang en het succes van deze aanpak.

Concreet gaat het onder andere om het voeren van een consistent beleid op het gebied van IMVO; voorzetting van de steun voor het proces om de convenanten tot stand te brengen; het als partij participeren in deze convenanten en het reserveren van voldoende interne (eigen) capaciteit voor zowel totstandkoming als implementatie.  

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden