Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI – Brief aan informateur over prioriteiten wetenschaps- en innovatiebeleid

Wil Nederland concurrerend blijven in globaliserende markten en aantrekkelijk blijven voor innovatieve bedrijven, dan is het zaak de uitholling van het kennis- en innovatiesysteem te keren. Dat kan door fors meer te investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, waar mogelijk samen met het bedrijfsleven, en meer in te zetten op internationale presentie. Daarnaast zijn er twee grote opgaven waarmee een volgend kabinet in elk geval aan de slag moet: digitalisering en energie-innovatie. Dat schrijft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn brief aan de informateur over de prioriteiten die het nieuwe kabinet moet stellen in zijn wetenschaps- en innovatiebeleid.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden