Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

RVS – De zorgagenda voor een gezonde samenleving

Het gaat goed met zorg en hulp in Nederland. Tegelijk zijn er fundamentele zorgen en onzekerheden onder burgers over waar het met de verzorgingsstaat naar toe gaat. Met zes kernopgaven kaart de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in ‘De Zorgagenda voor een gezonde samenleving’ deze zorgen en onzekerheden aan. De Zorgagenda verscheen op 21 april.

De zes kernopgaven waarvoor de RVS aandacht vraagt, zijn: 1) de noodzaak van eenvoudige verantwoordingsregels; 2) investeren in een gezonde samenleving; 3) inzetten op moderne en gevarieerde dienstverlening; 4) ruimte bieden aan verschillende opvattingen van mensen over kwaliteit van leven; 5) voorkomen dat de meest kwetsbare mensen verdwalen in de zorg; 6) participeren naar eigen vermogen. Belangrijk is dat de kernopgaven niet zijn gericht op het vinden van snelle, gemakkelijke oplossingen, daarvoor zijn ze te complex. Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid in een samenleving waarin mensen meer dan ooit van elkaar verschillen en waarin aandacht nodig is voor onderling vertrouwen en blijvende solidariteit.

De RVS gaat het nieuwe kabinet en de Staten Generaal de komende tijd verder adviseren rondom deze kernopgaven.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden