Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

23 mei – Advies ‘Pieken en dalen’ (ACVZ)

Op 23 mei 2017 publiceert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het advies ‘Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders’. In dit door staatssecretaris Dijkhoff gevraagde advies doet de ACVZ aanbevelingen om te komen tot een duurzaam opvangsysteem voor asielzoekers.

Het advies is gebaseerd op een onderzoek naar de ervaringen die zijn opgedaan ten tijde van de verhoogde ‘asielinstroom’ in 2015 en op een evaluatie van de bestuurlijke samenwerking die in die periode tot stand is gekomen. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden