Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

WRR – Veiligheid in een wereld van verbindingen

De veiligheidsomgeving van Nederland is verslechterd. Binnenlandse en buitenlandse (veiligheids)politiek moeten meer met elkaar samenhangen en elkaar versterken om Nederland strategisch te laten bijdragen in Noord-Atlantische en Europese samenwerkingsverbanden. Een doeltreffend Nederlands veiligheidsbeleid moet beantwoorden aan de internationale vervlechting van onze samenleving. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in het op 10 mei 2017 gepresenteerde rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’.

Het rapport werd toegelicht door WRR-lid prof. dr. Ernst Hirsch Ballin en aangeboden aan minister-president M. Rutte en minister J.A. Hennis-Plasschaert van Defensie. Rob de Wijk (HCSS), Isabelle Duyvesteyn (Universiteit Leiden), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Monika Sie Dhian Ho (Clingendael) hebben een korte reactie op het rapport gegeven. De WRR wil met dit rapport het politieke en maatschappelijke debat stimuleren over de prioriteiten en capaciteiten voor een intelligent, toekomstbestendig Nederlands veiligheids- en defensiebeleid.

Geïntegreerde veiligheidsstrategie
De WRR adviseert om de toekomst van de krijgsmacht vorm te geven vanuit een geïntegreerde veiligheidsstrategie die de interne en externe veiligheid omvat. Dit vraagt naast een strategisch defensiebeleid ook versterking van buitenlandbeleid en van ontwikkelingssamenwerking. Ten behoeve van deze strategie beveelt de WRR de instelling van een algemene raad voor de veiligheid aan en een planbureau voor de veiligheid. Voor het defensiebeleid blijven NAVO en EU de voornaamste kaders. Extra investeringen voor de krijgsmacht dienen gericht te worden ingezet. Naast inlopen op eerdere bezuinigingen vormen bestaande samenwerkingsrelaties met partners het uitgangspunt voor deze investeringen.

Krijgsmacht
Voor Nederland is het van groot belang te blijven investeren in het versterken van de internationale rechtsorde en in voorwaarden en omstandigheden waaronder landen zich sociaaleconomisch, rechtsstatelijk en politiek kunnen ontwikkelen. De laatste jaren is er een groeiend aantal voornemens om extra investeringen in de krijgsmacht te doen. De noodzaak van extra budgettaire ruimte wordt veelvuldig onderstreept, maar problematisch is dat de toezeggingen vooralsnog vooral inspanningen betreffen.

National security, flow security en human security centraal
Drie begrippen moeten centraal staan in het veiligheidsbeleid om de hernieuwde focus voor defensiebeleid en de krijgsmacht in het bijzonder aan te brengen. In de eerste plaats national security, dat wil zeggen de veiligheid van het land als geheel. In de tweede plaats de flow security. Voedsel, grondstoffen en andere goederen maar ook diensten moeten via verbindingsroutes ongestoord kunnen aankomen, of worden geëxporteerd; hetzelfde geldt voor essentieel dataverkeer, dat zowel fysiek als elektronisch kan worden verstoord. In de derde plaats human security. Deze omvat niet alleen iemands persoonlijke situatie, maar ook de mate waarin mensen vertrouwen kunnen stellen in voor hen vitale overheidsdiensten en maatschappelijke omstandigheden.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden