Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AWTI – WTI-Diplomatie

Het is cruciaal dat Nederland meer aandacht heeft voor de internationalisering van onze wetenschap, technologie en innovatie (WTI) en de diplomatieke ondersteuning daarvan (WTI-diplomatie). Alleen als onze diplomatie en WTI elkaar optimaal versterken, is het mogelijk wereldwijd kansen te pakken en geen terrein te verliezen op concurrerende landen. Het kabinet moet hiervoor een strategie ontwikkelen en 100 miljoen euro per jaar extra ter beschikking stellen. Dat is de conclusie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het op 16 mei gepubliceerde advies ‘WTI-diplomatie – offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie’.

In dit advies onderzoekt de AWTI op welke manier Nederland zijn diplomatieke ondersteuning van de internationalisering van WTI gestalte moet geven. Nederland kent verschillende (diplomatieke) netwerken die aspecten van WTI actief ondersteunen, maar een overkoepelende strategie ontbreekt. Daarnaast is het Nederlandse instrumentarium voor WTI-diplomatie beperkt, zo blijkt uit de studie. De AWTI heeft de Nederlandse WTI-diplomatie geanalyseerd via een benchmark met het buitenland: welke ontwikkelingen zijn er internationaal gaande en welke goede voorbeelden zien we in vergelijkbare, concurrerende landen? 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden