Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Verankering van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) staat positief tegenover de wens van de indieners van het initiatiefwetsvoorstel (Kamerstuk 34 541) om in de Vreemdelingenwet het belang van het kind te verankeren. De wijze waarop dit in het wetsvoorstel is uitgewerkt en de toelichting daarop in de memorie van toelichting roepen bij de adviescommissie echter te veel vragen op om tot een uitgewerkte advisering te komen. Daarom heeft zij ervoor gekozen om in dit advies de belangrijkste vragen die zij ziet, stuk voor stuk te benoemen en van een toelichting te voorzien en heeft zij ervan afgezien om in dit stadium concrete aanbevelingen te doen.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden