Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ - Wetsadvies over het besluit inburgering

In haar wetsadvies van 10 februari 2017 aan minister Asscher van Sociale Zaken uit de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) haar zorgen over het voorstel om in het Besluit inburgering een onderdeel participatieverklaring toe te voegen aan het inburgeringsexamen en de maatschappelijke begeleiding van de inburgering wettelijk vastleggen. Ze vraagt zich af of de formalisering van de regeling voor de nieuwkomer wel begrijpelijk is en plaatst vraagtekens bij de complexiteit van de uitvoering ervan en de extra bestuurlijke lasten die de regeling met zich mee zal brengen.

De ACVZ heeft deze zorgen eerder geuit in haar advies ‘Wijziging Wet inburgering inzake invoering participatieverklaringstraject’.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden