Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI, KNAW en Rathenau Instituut - Balans van de Wetenschap 2016

De Nederlandse wetenschap functioneert goed. Tegelijkertijd zijn er signalen die er op wijzen dat de ruimte voor zowel het ongebonden als het toepassingsgerichte onderzoek onder druk staat. Dat is de conclusie van het gezamenlijke rapport 'Balans van de wetenschap' dat de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Rathenau Instituut op 23 januari uitbrachten. De aandacht voor valorisatie en impact van wetenschap is groot en de arbeidsmarkt voor afgestudeerden is gunstig. Maar het investeringsniveau is aan de lage kant en de doorstroom van talent staat onder druk.

De AWTI, de KNAW en het Rathenau Instituut hebben de Balans van de Wetenschap opgemaakt op verzoek van de regering. Met deze publicatie geven zij het kabinet en het parlement inzicht in de prestaties van de Nederlandse wetenschap en in het functioneren van het wetenschapssysteem van instituten, universiteiten en hogescholen.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden