Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

Onderwijsraad – Vluchtelingen en onderwijs

Vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs in alle fasen van de schoolloopbaan, investeer in deskundigheid en onderwijsmaterialen en geef onderwijs hogere prioriteit in het asielbeleid en stimuleer samenwerking. Dat zijn de aanbevelingen die de Onderwijsraad doet in zijn rapport ‘Vluchtelingen en onderwijs’, dat op 23 februari werd gepubliceerd.

Goed onderwijs aan vluchtelingen is essentieel. Zonder kennis van de Nederlandse taal en zonder startkwalificatie kan een vluchteling niet volwaardig participeren in de maatschappij. Het onderwijs is bovendien een plaats waar vluchtelingen kennis maken met democratische waarden. 

Het onderwijs aan vluchtelingen verloopt op dit moment echter niet efficiënt.  De Onderwijsraad constateert drie problemen. In de eerste plaats worden schoolloopbanen herhaaldelijk onderbroken – of zelfs stilgezet – door de vele verhuizingen tijdens de asielprocedure. Kinderen moeten steeds opnieuw beginnen, hetgeen voor henzelf én voor scholen frustrerend is. In de tweede plaats wordt er te weinig kennis gedeeld in het eerste-opvangonderwijs. In de derde plaats brengt ad-hocbeleid allerlei kosten met zich mee. Er wordt te veel geïmproviseerd en dat maakt de kans op herhaling van de problemen bij een volgende piek in de instroom groot.

Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad: “Onderwijs aan vluchtelingen mag niet ten koste gaan van andere kwetsbare groepen. De extra investeringen van de overheid in onderwijs aan vluchtelingenkinderen juicht de raad dan ook toe. Investeringen in onderwijs verdienen zich zelf op termijn  terug, door lagere uitgaven aan sociale zekerheid, gezondheidszorg, criminaliteitsbestrijding en participatiebemiddeling.”  

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden