Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Europees Erfgoedlabel

Eind 2016 heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de voorselectie van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. De raad stelde toen voor om het provinciaal bestuur van Limburg een nieuwe aanvraag te laten indienen voor de site ‘het Verdrag van Maastricht’. Aan de hand van de nieuwe, verbeterde aanvraag adviseert de raad nu het Verdrag van Maastricht voor te dragen.

De huidige aanvraag bevat een uitdagend meerjarenprogramma en maakt volgens de raad kans op een toekenning, als daarin rekening wordt gehouden met een aantal kanttekeningen die de raad in zijn advies maakt (onder meer over het educatieplan en de verspreiding van kennis). 

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden