Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur – Professionele organisatie voor monumentenbehoud

De Raad voor Cultuur heeft minister Bussemaker (OCW) positief geadviseerd om Stichting het Limburgs Landschap en Rijnlandse Molenstichting aan te wijzen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe voldoen nog niet aan de criteria om te worden aangewezen als POM.

De raad heeft waardering voor de ambitie en inzet die uit de aanvragen spreekt. Hij heeft die getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31).

Meer informatie  

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden