Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Dichterbij en sneller

Het huidige bereikbaarheidsbeleid is te sterk in hokjes verdeeld om Nederlandse stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. Het palet aan mogelijkheden dat mensen hebben om een bepaalde bestemming te bereiken wordt groter. Maar het beleids- en wetgevingskader belemmert het verzilveren van de kansen die daardoor ontstaan. Dit schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Dichterbij en sneller’. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nam het advies op 26 januari in ontvangst.

Rijk, provincies en gemeenten werken bovendien nog onvoldoende samen. Het beleid is daarnaast vooral gericht op extra infrastructuur en snellere verplaatsingen, en stuurt nog onvoldoende op de locaties van voorzieningen en activiteiten. De Rli pleit daarom voor de ontwikkeling van beleid dat het doel van bereikbaarheid als uitgangspunt neemt: mensen de mogelijkheid bieden om binnen een acceptabele reistijd zo veel mogelijk activiteiten te laten ontplooien. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden