Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rob – Het regeerakkoord als startdocument

In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar, die ze vastleggen in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. In het op 22 januari verschenen signalement ‘Het regeerakkoord als startdocument’ pleit de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) voor een regeerakkoord als startdocument in plaats van als minutieus uitgestippelde marsroute.

Zo’n startdocument verhoogt de kwaliteit van het politieke debat, geeft ruimte voor beïnvloeding aan regerings- en oppositiefracties, maakt gebruik van maatschappelijke kennis, expertise en betrokkenheid en vergroot de flexibiliteit.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden