Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Inkoopsafari: Verkenning van de praktijk van zorginkoop

Zorginkoop heeft binnen stelsels van zorg en welzijn een centrale plaats om traditionele publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen. Maar hoe werkt dit instrument in de praktijk? In de publicatie ‘Inkoopsafari. Verkenning van de praktijk van zorginkoop’ zijn de bevindingen samengebracht en trekt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een aantal conclusies. Hiermee wil de raad alvast eerste bevindingen van een groter onderzoek delen en mensen uitnodigen om daarover in gesprek te gaan.

De praktijkverkenning maakt deel uit van een RVS-adviestraject over zorginkoop en sturing. Later dit jaar brengt de raad daarover een advies aan de minister uit. 

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden