Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

RVS - Loneliness and the City

Op 14 februari organiseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een symposium over eenzaamheid op een bijzondere locatie: de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Sprekers en genodigden bespraken de vele facetten van dit maatschappelijk relevante onderwerp: Wanneer wordt eenzaamheid echter onaanvaardbaar, welke situaties leiden tot onaanvaardbare eenzaamheid? En wat is dan het handelingsperspectief? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Na het symposium opende eregast Willeke Alberti de expositie ‘Loneliness and the city’, met werken van studenten van de KABK.

De RVS zal de beelden en ideeën uit het symposium gebruiken als input voor het uiteindelijke briefadvies over het thema eenzaamheid, dat in het voorjaar  van 2017 zal verschijnen. Eind 2016 presenteerde de RVS al een boek met een groot aantal bijdragen over eenzaamheid als kerstgeschenk. De bijdragen uit deze bundel brachten de gelaagdheid en interne tegenstrijdigheid van eenzaamheid in beeld.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden