Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Maak invoering van e-health gemakkelijk en aantrekkelijk

De invoering van digitaal ondersteunde zorg (‘e-health’) in Nederland gaat langzaam. De Rijksoverheid kan versnelling aanbrengen door meerjarenafspraken te maken over brede toepassing van e-health en door een ‘e-health snelweg’ te realiseren waardoor data-uitwisseling makkelijker en goedkoper wordt. Bijvoorbeeld in een hoofdlijnakkoord met aanbieders en inkopers van zorg, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals. Dit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het briefadvies ‘Implementatie van e-health vraagt om durf en ruimte’ dat op 26 januari is aangeboden aan minister Schippers van VWS.

Doel is om alle patiënten die dit willen, te laten profiteren van de voordelen die e-health biedt: beheer over de eigen gegevens en eigen regie, passende dienstverlening en gerichte zorg. Bovendien kan e-health een bijdrage leveren aan een beteugeling van de stijgende zorgkosten. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden