Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Regionale samenwerking

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. Dit constateert de SER in zijn advies 'Regionale samenwerking: leren van praktijken' dat hij op 17 februari heeft vastgesteld.

Met het advies wil de SER de samenwerking in de regio verder brengen. De vele praktijkvoorbeelden en de video-interviews met betrokkenen uit de praktijk helpen partijen te leren van elkaar.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden