Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Kabinetsreactie De robot de baas

Op 13 februari ontving de Tweede Kamer een reactie van de ministers van SZW, EZ en OCW op de WRR-Verkenning ‘De robot de baas’, het SER-rapport ‘Mens en technologie: samen aan het werk’ en de publicatie ‘Werken aan de robotsamenleving’ van het Rathenau Instituut. Het kabinet neemt de vraagstukken voor de toekomst mee in de beleidsvorming en roept sociale partners op om met deze vraagstukken verder te gaan.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden