Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR – Voor de zekerheid

In toenemende mate is er sprake van flexibilisering en hybridisering van werk. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te passen aan de economie en de samenleving die we wensen, en in dat kader flexibel werkenden de nodige zekerheden te bieden. Met zekerheid durven mensen en bedrijven meer risico’s te nemen.

Dat is de kern van de WRR-Verkenning ‘Voor de zekerheid’, die voorzitter Knottnerus van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid op 7 februari 2017 overhandigde aan de directeur-generaal Sociale Zekerheid en integratie (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), dhr. Bernhard ter Haar.

In deze WRR-Verkenning beschrijven en analyseren deskundigen de toenemende flexibilisering, hoe de organisatie van arbeid in verschillende opzichten verandert, wat de drijvende krachten daarachter zijn, welke gevolgen we zien en wat antwoorden van de overheid en andere actoren zouden kunnen zijn.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden