Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR - Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?

In het politieke en het maatschappelijke debat wordt regelmatig gesproken van ‘maatschappelijke scheidslijnen’. Dat is bijna altijd in negatieve zin. Maar wat zijn maatschappelijke scheidslijnen eigenlijk? En wanneer nemen ze onwenselijke vormen aan? Deze vragen staan centraal binnen de WRR-Verkenning Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen? die op 12 januari 2017 is gepubliceerd.

De verkenning gaat in op de theoretische achtergronden bij het onderwerp. De studie vormt een rondgang langs psychologische, sociologische en politiek-filosofische literatuur op zoek naar antwoorden.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden