Nieuwsbrief Adviesraden

Arbeidsmarkt in culturele sector (Raad voor Cultuur en SER)

De Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad (SER) werken op verzoek van de Federatie Cultuur en de Kunstenbond gezamenlijk aan een vervolg op de arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die zij in 2016 uitbrachten. De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector, zoals dalende werkgelegenheid, lage inkomens en een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers.

Om een goed beeld te krijgen, heeft de commissie ‘Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector’ diverse stakeholders uit de culturele sector ontvangen. Met onder meer vertegenwoordigers van fondsen, branche- en koepelorganisaties, en deskundigen uit het kunstvakonderwijs en de overheid wisselde zij van gedachten over vragen als: Hoe kan de inkomenspositie, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden in de cultuursector worden versterkt? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn belemmeringen in praktijk, beleid, wet- en regelgeving? Wat kan de sector zelf doen, ligt hier ook een rol voor de overheid?

De SER en de Raad voor Cultuur zullen hun rapport in het voorjaar van 2017 uitbrengen. De uitkomsten ervan zullen worden meegenomen in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.

Meer informatie 

Nieuwsbrief Adviesraden