Nieuwsbrief Adviesraden

Taalbeleid in het hoger onderwijs (KNAW)

In hoeverre zouden hogescholen en universiteiten hun onderwijs in het Engels moeten geven? Welke argumenten hebben instellingen om steeds meer onderwijs in het Engels te geven, en welke verschillen zijn er in de effectiviteit van onderwijs in het Nederlands dan wel Engels? Hoe wordt de talenkennis van studenten en docenten bevorderd? En wat betekent de aanwezigheid van buitenlandse studenten voor taalkeuzes in het hoger onderwijs? Daarover gaat de KNAW-verkenning naar de verengelsing van het hoger onderwijs.

De verkenning betreft zowel het wetenschappelijk als het hoger beroepsonderwijs en zowel de bachelor- als de masteropleidingen. Ook zal een vergelijking worden gemaakt met enkele andere landen. Op grond van de bevindingen zal de KNAW concrete handvatten formuleren waarmee hogeronderwijsinstellingen voor de verschillende vakgebieden en opleidingen weloverwogen keuzes kunnen maken.

Het KNAW-advies verschijnt in de zomer van 2017.

Nieuwsbrief Adviesraden