Nieuwsbrief Adviesraden

Zorgagenda (RVS)

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de RVS gevraagd om voor haar opvolg(st)er een strategische beleidsagenda te maken: de Zorgagenda. 

Voor de eerste fase van dit project is een website ontwikkeld: dezorgagenda.nl. Op deze website kan iedereen ervaringen met zorg of hulp delen. Op deze site staat ook een aantal vragen over belangrijke kwesties in de zorg. Ook kunnen bezoekers een boodschap voor de toekomstige minister van VWS meegeven.  Zo brengt de RVS de belangrijkste thema’s voor de komende jaren in kaart.

Met De Zorgagenda wil de RVS een brug slaan tussen de zorg in Nederland en het zorgbeleid dat wordt gevoerd in Den Haag. Waarna de raad de toekomstige minister onafhankelijk zal adviseren over het zorgbeleid van de komende jaren.

Alles over De Zorgagenda is te vinden op www.dezorgagenda.nl

Nieuwsbrief Adviesraden