Op 13 oktober 2023 vindt de RVS-jaarconferentie plaats, met als titel ‘Transitie is mensenwerk: Samen verleggen we de stroom in zorg en welzijn’. Hoe draagt uw organisatie bij aan transitie en transformatie? Wat moet er in uw organisatie veranderen om de gewenste veranderingen mogelijk te maken? Of staat uw organisatie wellicht verandering in de weg? En wat kunnen u en uw collega’s zelf bijdragen?

In het recente advies ‘Met de stroom mee’ constateert de RVS dat transitie mensenwerk is. De raad bepleit een open en lerende houding en roept alle betrokken partijen op om met elkaar in gesprek te gaan, over hoe een ieder kan bijdragen aan een langdurig houdbaar en adaptief zorgstelsel. Daarbij gaat het erom verder te kijken dan de zorg. Er zijn ook veranderingen nodig in het sociaal domein, in de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte, in hoe we samen leven en zorgen.

U kunt zich al aanmelden voor deelname.

Vrijdag 13 oktober 2023 13:00 tot 17:00 uur
Locatie: Lijm & Cultuur te Delft