Deelnemende adviesraden

Adviescollege Veiligheid Groningen

Om te bepalen of en hoe huizen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt moeten worden zijn regels en normen nodig. Daar heeft de minister...

Adviesraad Internationale Vraagstukken

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over...

Adviesraad Migratie

Als Adviesraad Migratie dragen we bij aan een realistisch en robuust migratiebeleid. Een migratiebeleid dat samenhangt met ontwikkelingen op andere beleidsterreinen (arbeidsmarkt, zorg etc.)...

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Wetenschap, technologie en innovatie zijn van groot belang voor Nederland. Ze zijn onontbeerlijk voor de economische groei en voor het vinden van oplossingen voor...

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is in 2003 opgericht op initiatief van voormalig minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is...

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en...

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

De KNAW is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties...

Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de...

Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan...

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad...

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is...

Raad voor Dierenaangelegenheden

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief...

Raad voor het Openbaar Bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en...

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een onafhankelijk orgaan met een rechtsprekende en adviserende taak. Justitiabelen en jeugdigen bevinden zich in een afhankelijke positie....

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit 10 leden en staat onder voorzitterschap...

Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. De...

Wetenschappelijke Klimaatraad

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid. De adviezen van de WKR...
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Taak De WRR heeft tot taak om de...

Nieuws

Publicaties

Agenda