Nieuws

Voor het openbaar bestuur zal 2024 een jaar zijn waarin op nationaal niveau opnieuw een politiek akkoord moet worden gesloten, met andere politieke verhoudingen en veel nieuwe volksvertegenwoordigers. De grote en complexe vraagstukken van ons land vragen om een visie...
Politieke prioriteit gaat niet vanzelf (net als bewegen) Op 13 december 2023 organiseerde de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het symposium “Bewegen in de Haagse werkelijkheid”, een middag ter ere van het afscheid van voorzitter Michael van Praag en vicevoorzitter Leanne van...

Meer

Publicaties

Advies De uitvoering aan zet

De uitvoering van het beleid voor de leefomgeving loopt achter. Daardoor worden urgente problemen niet opgelost. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)...

Advies Vaccinatie tegen mpox

De Gezondheidsraad adviseert om een structureel vaccinatieprogramma tegen mpox in te richten voor de groepen waarin de virusinfectie het vaakst voorkomt. Dat staat in...

Advies Wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op verzoek van de staatssecretaris van VWS een advies uitgebracht over het voorstel tot wijziging van...

Columns

Gastcolumn: Vooruitgang vraagt om verbinding

Acht jaar geleden vroeg Edith Schippers mij om voorzitter te worden van de nieuwe Nederlandse Sportraad. Een functie in Den Haag, daar had ik...

Gastcolumn 70 jaar RSJ: over humaniteit en fatsoen

Mijn vorige blog begon in 1672 – het rampjaar – over ons horizontale land waarin met elkaar praten belangrijk is, maar snel knopen doorhakken...

Nederland moet in Europa serieus werk maken van onderwijs, onderzoek en innovatie

“We verwachten veel van het onderwijs, onderzoek en innovatie bij oplossingen voor ingrijpende opgaven zoals het klimaat, de arbeidsmarkt, volkshuisvesting, technologisering, migratie en de...

Agenda