Nieuws

Voor een advies over het belang van het kind in meerouderschap en meeroudergezag wil de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) graag in gesprek met twee groepen mensen die tussen de 16 en 35 jaar oud zijn. De focus...
Op verzoek van de Staatssecretaris Mijnbouw (EZK) werkt het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) aan een advies over de veiligheid van gebouwen op wierden in Groningen. Wierden zijn heuvels die honderden jaren geleden door mensen opgeworpen zijn om bij hoogwater...

Meer

Publicaties

Discussienotitie ‘De deskundige overheid’

Hoe kunnen we de deskundigheid van de overheid vergroten? Is het vooral een kwestie van meer inhoudelijke mensen en minder procesmanagers, of is dat...

Advies ‘Goed gefundeerd’

Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. Daarom krijgen naar verwachting meer dan vierhonderd duizend panden in Nederland funderingsschade. Veel mensen komen...

Advies ‘Een raamwerk voor toekomstbestendige financiële verhoudingen’

Echte voortgang in de maatschappelijke problemen zoals klimaat, wonen en asielopvang kan alleen als het raamwerk van de financiën op korte termijn grondig wordt...

Columns

Gastcolumn: Sprong in het diepe

De Wetenschappelijke Klimaatraad is sinds april vorig jaar het jongste lid van de familie van de adviesraden. Volgens sommigen is dat aan de late...

Column – Samen lopen voor een succesvol resultaat

Volgens de media zit de formatie in lastig vaarwater. Daarmee wordt vaak vermeld dat de ‘chemie ontbreekt’ en dat er weinig vertrouwen is tussen...

Gastcolumn: Vooruitgang vraagt om verbinding

Acht jaar geleden vroeg Edith Schippers mij om voorzitter te worden van de nieuwe Nederlandse Sportraad. Een functie in Den Haag, daar had ik...

Agenda