De Europese adviesraden op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie (STI Policy Councils) hebben een gezamenlijke verklaring over het aantrekken van talent van buiten Europa uitgebracht en aangeboden aan onder meer de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de EU en ander relevante instanties.

Om alle Europese doelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en transitie, te bereiken, zijn veel meeer talenten met deze vaardigheden nodig

Met deze verklaring willen de Europese adviesraden voor wetenschaps- en innovatiebeleid het belang benadrukken van complementaire strategieën om samen STE(A)M-talent van buiten Europa naar Europa als geheel aan te trekken. De Vlaamse adviesraad VARIO nam, samen met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, het initiatief tot deze verklaring.

Europa kampt nu al aan een tekort aan arbeidskrachten geschoold in STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Om alle Europese doelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en transitie, te bereiken, zijn veel meeer talenten met deze vaardigheden nodig, vinden de STI Policy Councils.

STI Policy Vilnius statement 17 mei 2024

Beeld: ©AWTI
Ondertekening van het STE(A)M Statement in Vilnius op 17 mei 2024