De ministers Adema (LNV) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) hebben de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) gevraagd om een zienswijze uit te brengen over samenleven met wolven in Nederland. Onderdelen die hierin sowieso aan bod moeten komen, zijn de positie van wolven in de Nederlandse natuur, de beleefde angstgevoelens voor wolven en bescherming van vee tegen wolven. Daarnaast hebben de ministers ook gevraagd om een brede maatschappelijke dialoog. 

Op vrijdag 24 a.s. mei zal de RDA zijn zienswijze en het eindrapport over de dialoog publiceren.