Tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op maandag 27 mei 2024 (15:30-17:00 uur) gaan diverse sprekers uit binnen- en buitenland met elkaar in gesprek over het internationale karakter van wetenschap.

Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht en een fundamentele discussie in eigen land, staat deze bijeenkomst in het teken van het belang van een open wetenschapssysteem en internationale samenwerking

Gastspreker is Maria Chiara Carrozza, voorzitter van het European Science Advisors Forum (ESAF), president van de Italian National Research Council  en voormalig minister van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek in Italië.  Ze pleit voor een open, inclusief en verantwoorde cultuur binnen de wetenschap als een krachtig instrument om wereldwijde problemen het hoofd te kunnen bieden, nu en in de toekomst.

Programma

  • Jaarrede door Marileen Dogterom, president van de KNAW
  • Akademielezing door Maria Chiara Carrozza
  • Muzikaal intermezzo door Shishani
  • Panelgesprek onder leiding van Eveline van Rijswijk over de uitdagingen waar Europa voor staat op het gebied van onderzoek, technologie en gedeelde infrastructuur met o.a.:
    – Karin Roeloefs, hoogleraar experimentele psychopathologie, founding member en vice-president of the Association for ERC grantees en KNAW-lid
    – Aart Jan de Geus, Board Member European Conclave en voormalig politicus
    – Daniel Oberski, hoogleraar social data science en wetenschappelijk directeur ODISSEI (de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen), Alumnus De Jonge Akademie

Locatie

KNAW Trippenhuis – Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Aanmelden