Duurzaamheid en cultuur kunnen elkaar versterken, maar er is wel een stevige impuls nodig om de verduurzaming van de cultuursector te versnellen. Dat staat in het advies ‘Cultuur Natuurlijk’ van de Raad voor Cultuur. 

De raad pleit voor meer samenwerking op dit dossier.

Het advies is zowel gericht aan de cultuursector als aan gemeenten, provincies, de rijkscultuurfondsen en de meest betrokken departementen. De raad pleit voor meer samenwerking op dit dossier. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft het advies op 14 juni 2023 in ontvangst genomen in het Depot Boijmans in Rotterdam.

Dit kun je allemaal doen in Depot Boijmans Van Beuningen