Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) en de hogescholen zijn nog te weinig aangehaakt bij de Europese programma’s voor onderzoek en innovatie. Dat blijkt uit het achtergrondrapport ‘Nederland in Horizon 2020’, dat de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) op 5 oktober 2023 publiceerde. Het rapport geeft een analyse van hoe verschillende Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven door de jaren heen gebruik hebben weten te maken van de programma’s die de EU bood voor onderzoek en innovatie.

Nederlands beleid en Europees beleid sluiten niet goed aan

Het vandaag gepubliceerde rapport is een onderzoek dat in opdracht van de AWTI is uitgevoerd voor het eerdere AWTI-advies ‘Strategisch Samenspel’. Op verzoek van de regering adviseerde de AWTI in maart dit jaar over de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat het Europese en het Nederlandse WTI-beleid elkaar beter vinden en versterken?’ De AWTI adviseerde het kabinet en het parlement o.a. om pro-actief en strategisch te handelen in Brussel met een gerichte agenda. Nederlandse regio’s moeten zelf ook koppelingen maken met het EU-beleid voor WTI.

Van aanbevelingen naar actie: ‘Voorbij (de) Horizon’

‘Wat wordt de Nederlandse WTI-agenda richting ‘Brussel’ voor een betere verbinding en meer impact?’

Deze vraag staat vandaag centraal tijdens het AWTI-symposium ‘Voorbij (de) Horizon’ in Utrecht. Voor het beantwoorden van deze vraag brengt de AWTI een diversiteit aan mensen uit de wereld van wetenschap, technologie en innovatie bijeen om een eerste stap te zetten naar een gerichte, strategische agenda voor onderzoek en innovatie. Met bijdragen van minister Robbert Dijkgraaf (OCW), Koenraad Debackere (AWTI/KU Leuven) en Robert-Jan Smits (TU/e). Regina Beets-Tan (NKI en EU Mission Board for Cancer), Mariska Koster (Janssen Pharmaceuticals) en Menno Kok (EIT Health, tbc), Christine Balch (TNO), Joyce Kuipers (NWO) en Danielle Raspoet (VARIO – Vlaanderen).

‘Als Nederland grote problemen beter wil aanpakken, moeten overheden en bedrijven niet alleen kijken naar ‘hoe krijgen we geld uit Brussel’, maar daadwerkelijk open staan voor betere samenwerking en aansluiting bij de kansen die Europa ons biedt.’