Op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering is wezenlijk voor goed regeringsbeleid gegeven de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland en zijn Europese partners voor staan. En in tijden waar vooral de ervaringen van alledag beeldbepalend zijn, mag een kennisinfrastructuur gericht op de lange termijn niet ontbreken. Dat schrijft prof. dr. Ernst Hirsch Ballin in zijn essay ‘Tijd en ruimte voor beleid: Vooruitzichten voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid na een halve eeuw van politieke getijdewisselingen’ (5 oktober 2023).

Dit verergert het gevoel van machteloosheid ten opzichte van fundamentele problemen.

Hirsch Ballin schreef het essay ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de WRR.

In zijn essay wijst Hirsch Ballin op twee beperkingen van de politiek zoals die feitelijk functioneert:

  1. democratische politiek is gebonden aan de tijdshorizon van één zittingsperiode, terwijl grote vraagstukken zoals klimaat, demografie en energie langetermijnbeleid vereisen;
  2. bevoegdheden worden begrensd door de ‘fysieke’ ruimte van een land, maar de grote vraagstukken spelen zich af in complexe internationale relaties.

Deze beperkingen worden nog eens extra versterkt doordat de publiciteit zich met name richt op actuele gebeurtenissen. Dit verergert het gevoel van machteloosheid ten opzichte van fundamentele problemen.

Vandaag presenteert Hirsch Ballin zijn essay op het symposium Tijd en ruimte voor beleid. Vervolgens zullen voormalig Bundesminister Peter Altmaier, secretaris-generaal Gert-Jan Buitendijk en Kamerlid Lisa Westerveld hierop reflecteren.

Over Ernst Hirsch Ballin

De afgelopen negen jaar was Ernst Hirsch Ballin direct betrokken bij het raadswerk: vijf jaar als lid en inmiddels alweer vier jaar als adviserend lid. Als WRR-lid was hij verantwoordelijk voor de rapporten: Big data in een vrije en veilige samenleving (2016), Veiligheid in een wereld van verbindingen (2017) en Europese variaties (2018). Op dit moment is hij betrokken bij het project Kantelende wereldorde.

Lees ook een eerder interview in het kader van het WRR-lustrum: 50 jaar fascinatie voor de WRR | 16 | 50 jaar WRR