Tijdens de raadsvergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER) op donderdag 23 mei, stond het SER Jongerenplatform (SER JP) centraal. Onder leiding van Ruben Smit, bestuurslid van Jong AWVN en lid van SER JP, presenteerde het platform de hernieuwde visie en strategie om de betrokkenheid van jongeren in sociaaleconomische beleidsvorming te versterken.

een toekomstbestendige samenleving waarin alle jongeren volwaardig meedoen

SER Jongerenplatform

De visie van het SER JP luidt: “Wij werken aan een toekomstbestendige samenleving waarin alle jongeren volwaardig meedoen en een stevige basis hebben voor een gelijkwaardige sociale en economische uitgangspositie in een leefbare, duurzame omgeving.”.Om deze visie te versterken werden tijdens de bijeenkomst de belangrijkste aanbevelingen en successen van het SER JP benadrukt.

In gesprek over de toekomst

Na de introductie volgde een interactieve sessie waarbij raadsleden aan zes ronde tafels van gedachten wisselden over de strategische richtingen van het SER JP. Deze richtingen omvatten landing/lobby, inhoudelijk advies en communicatie.

  • Betrokkenheid versterken: Bij de tafels gericht op communicatie werd besproken hoe het SER JP jongeren effectiever kan bereiken en betrekken.
  • Van adviezen naar actie: Hier werd gediscussieerd hoe de aanbevelingen van het SER JP beter kunnen landen bij externe stakeholders en hoe de positie van het JP binnen de SER kan worden versterkt. Een centrale vraag was hoe te voorkomen dat adviezen zonder opvolging blijven.
  • Uitbreiding van inhoudelijke rol: Deze tafels benadrukten het belang van volwaardig lidmaatschap van het SER JP in alle relevante adviestrajecten. De discussies richtten zich op hoe het JP zijn adviserende rol kan uitbreiden en welke maatregelen nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

Een structurelere rol

Een belangrijke uitkomst van deze sessies is het streven naar een structurelere rol van het SER JP in adviestrajecten die van belang zijn voor jongeren. De vergadering toonde een breed gedragen erkenning van het belang van jongerenparticipatie in de SER. De besprekingen droegen bij aan een beter begrip van de uitdagingen en kansen voor jongerenparticipatie in de sociaaleconomische beleidsvorming en vormen een solide basis voor verdere samenwerking en strategische ontwikkeling. Met deze nieuwe stappen zet het SER JP zich krachtig in om de stem van jongeren in de sociaaleconomische discussie te versterken en te zorgen voor een inclusieve en rechtvaardige toekomst.