Er veel is om trots op te zijn in Nederlandse topsport. Er zijn aansprekende prestaties, er is belangstelling voor topsport vanuit politiek en publiek, en er is een combinatie van middelen om een en ander mee te financieren. Dat blijkt uit de kwalitatieve analyse (10 oktober 2023) die de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) uitbracht ter voorbereiding van het advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van topsport in Nederland. Dit advies aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de sportbranche verschijnt naar verwachting begin 2024.

De raad werkt daarom nu toe naar een advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland

De NLsportraad ziet daarnaast dat topsport fundamenteel van karakter is veranderd, en dat de topsport in Nederland niet is toegerust voor die ontwikkeling. Van een toekomstbestendig georganiseerde en gefinancierde topsport is in de ogen van de NLsportraad geen sprake. De raad benoemt negen aandachtspunten die het duurzaam bedrijven en beleven van topsport in de weg staan.

Het adviesproces bestaat uit drie stappen. Met de eerste stap – een ‘foto’ van de organisatie en financiering van topsport gemaakt door KPMG- beoogde de raad een beter overzicht te krijgen van de huidige organisatie en financiering van de topsportbranche. De kwalitatieve analyse is een tweede stap. Hiermee wil de NLsportraad de ‘foto’ van KPMG nader duiden met de topsportbranche. Voor deze kwalitatieve analyse ging de NLsportraad in gesprek met stakeholders en experts uit de topsport.

Met beide bouwstenen heeft de NLsportraad een goed beeld gekregen van de uitdagingen voor de topsportbranche. De NLsportraad werkt nu aan een strategisch advies gericht op de toekomstbestendigheid op middellange en lange termijn. Het gaat nadrukkelijk niet om een evaluatie van het topsportbeleid, of een benchmark of cultuuronderzoek binnen de topsport.

Aanleiding adviestraject

De NLsportraad constateerde in het advies ‘De opstelling op het speelveld’ dat de huidige topsportprestaties weliswaar goed zijn, maar dat de organisatie en met name de financiering van topsport in Nederland onder permanente druk staan en een onzekere toekomst hebben. De raad werkt daarom nu toe naar een advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland om ook in de toekomst mooie topsportprestaties te kunnen blijven vieren, sportevenementen op Nederlandse bodem te kunnen organiseren en sport te kunnen blijven volgen via de media.

Documenten

  • NLsportraad kwalitatieve analyse organisatie en financiering topsport

    Publicatie | 10-10-2023

  • Explainer bij kwalitatieve analyse organisatie en financiering topsport