In de zorg is de huidige manier van verantwoording afleggen al geruime tijd problematisch. Desondanks is er weinig vooruitgang in de verbetering ervan. In zijn advies ‘Is dit wel verantwoord?’ benoemt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) blijvende problemen bij de huidige manier van verantwoorden en pleiten we voor een fundamentele verandering. Als vervolg op het advies ‘Blijk van vertrouwen’ uit 2019, stelt de RVS voor om de manier waarop verantwoording wordt afgelegd in de zorgsector te herzien. Daarbij wil de raad wederkerigheid centraal stellen om zo het onderlinge vertrouwen te versterken. Het advies is op 10 oktober 2023 gepubliceerd en aangeboden aan demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport.

Download in Nederlands:

Is dit wel verantwoord?

Essay ‘Kwaliteitsdenken in de zorg’

Problemen met de huidige manier van verantwoorden