Donderdag 26 oktober, klimaatdag in de Tweede Kamer, presenteerde minister Jetten zijn klimaatnota. Daarom was er geen mooier moment voor de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om de minister het nieuwste advies te overhandigen: ‘Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak’. In dit advies waarschuwt de AIV dat een gebrek aan klimaatrechtvaardigheid het draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid wereldwijd ondermijnt.

Tegelijkertijd wijst de AIV erop dat zorgen over de rechtvaardigheid van klimaatbeleid niet mogen leiden tot vertraging van de transitie. Dat zou juist tot meer onrecht leiden. De uitdaging is om de transitie te versnellen op een manier die tegelijkertijd effectief en rechtvaardig is. Een radicale ommekeer in het denken en handelen is dan ook vereist. De AIV pleit in zijn advies onder andere voor meer additionele financiering van klimaatprojecten in lage-inkomenslanden, een kleinere Nederlandse en Europese milieuvoetafdruk en een coherent beleid dat groene sector- en industriepolitiek in Afrika bevordert.

Download in Nederlands:

Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak