De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) zoekt met ingang van 1 april 2024 een nieuw lid voor de raad met specifieke expertise op het terrein van internationale betrekkingen, in het bijzonder Europese samenwerking. U kunt uw motivatie en cv tot en met maandag 20 november 2023 richten per email aan AIV-secretariaat@minbuza.nl ter attentie van Bert Koenders, onder vermelding van ‘vacature raadslid’.

De AIV zoekt kandidaten met onder meer expertise op het gebied van internationale betrekkingen en het actuele Nederlandse buitenlandbeleid, in het bijzonder Europese samenwerking, actuele Europese ontwikkelingen, de rol van de Europese instellingen, de externe betrekkingen van de EU en de positie van Nederland in de EU; analytische vaardigheden, gevoel voor de politiek-bestuurlijke context en strategisch inzicht; en een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de raad, met oog voor de relevantie en uitvoerbaarheid van adviezen.

Meer informatie over deze vacature op de website van de AIV.