De ministerraad heeft Caelesta Braun en Ronald van Raak met ingang van 1 juli 2023 benoemd als raadslid voor de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Prof. dr. Caelesta Braun is hoogleraar Openbaar Bestuur en Maatschappelijke Democratie aan de Universiteit Leiden. Prof. dr. Ronald van Raak is als hoogleraar Erasmiaanse waarden verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Caelesta is expert op het gebied van belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht.

Prof. dr. Caelesta Braun studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden waar zij vervolgens promoveerde. Zij is werkzaam als hoogleraar Openbaar Bestuur en Maatschappelijke Democratie.

Caelesta is expert op het gebied van belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Als hoogleraar onderzoekt zij de politieke en maatschappelijke participatie van maatschappelijke organisaties en de rol van belanghebbenden in het publieke besluitvormingsproces. Ze is vooral gedreven door de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat maatschappelijke organisaties en individuele burgers op een effectieve en inclusieve wijze betrokken kunnen worden bij publieke besluitvorming, zowel op politiek vlak als in uitvoerende organisaties als toezichthouders.

Caelesta Braun is met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot raadslid van de ROB. De Raad voor het Openbaar Bestuur is zeer verheugd met de komst van Caelesta en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking.

Ronald was als kamerlid woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur

Prof. dr. Ronald van Raak studeerde maatschappijgeschiedenis en filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde op een proefschrift over het 19-eeuwse conservatisme.

Als docent geschiedenis was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werd hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, waarvan hij later voorzitter werd. Vervolgens was hij drie jaar lid van de Eerste Kamer, en zat veertien jaar in de Tweede Kamer. Momenteel is hij als hoogleraar Erasmiaanse waarden verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ronald was als kamerlid woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur, constitutionele zaken, koninklijk huis, kiesrecht, beloning ambtsdragers, werkwijze van de Kamer, Koninkrijksaangelegenheden en veiligheid. Hij was in 2016 mede-initiator van de Wet bescherming klokkenluiders.

Ronald van Raak is met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot raadslid van de ROB. De Raad voor het Openbaar Bestuur is zeer verheugd met de komst van Ronald en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking.